Malzeme

Temini

Yangın güvenlik sistemleri ekipmanlarını, konusunda üstün teknolojiye sahip dünya markalarından sağlayan EMO AYVAZ, hızlı yedek parça temini konusunda da sektörün en güçlü firmalardındandır.

Dünyanın en iyi markalarının temin ve dağıtımını üstlenen EMO AYVAZ, malzemeden hesaplamaya, projelendirmeden satış sonrası hizmet ve yedek parça teminine kadar hizmet verdiği dev endüstriyel tesislere “Sıfır Hata, Sıfır Risk” güvencesi sunuyor.

EMO AYVAZ, sadece distribütörlüğünü yürüttüğü markalar üzerinden değil, hizmet verdiği dev endüstriyel tesislerin gereksinim duyduğu projelere en uygun malzemeleri öneriyor, temin ediyor.

Ulusal ve uluslararası standartlara göre risk grubu belirlenen endüstriyel tesislerin, algılama ve söndürme alanında tüm yangından korunma sistemlerinin profesyonel uzman kadro tarafından doğru zamanlama ve düzenli raporlama sistemleri ile anahtar teslimi montaj hizmetleri verilmektedir.

Tüm proje ve montaj işlerinde MS Project ve Smartsheet gibi programlarla gerçekleştirilen zaman planlaması, yerinde denetim yoluyla toplanan ilerleme verileri dahil, projenin tüm aşamalarının denetimi uzman merkez denetim kadromuz tarafından gerçekleştirilir.

Tamamlanan tüm proje ve hizmetler; uluslararası ve yerel standartlarda gerçekleştirilen denetimleri takiben müşteriye EMO AYVAZ'ın "sıfır hata, sıfır risk" prensibine uygun biçimde çalışır vaziyette müşteriye teslim edilir.

TaahhÜt

EMO AYVAZ, yangın algılama ve söndürme sistemlerinin anahtar teslim kurulumunun yanı sıra, satışını yaptığı ekipmanların montajı için ihtiyaç duyulan süpervizörlük hizmetini de uluslararası norm ve standartlara uygun biçimde, "Sıfır Hata, Sıfır Risk" prensibiyle verir.

Montaj işlemleri tamamlanmış olan yangın algılama ve söndürme sistemlerinin ilgili standartlara göre test senaryoları çıkartılarak, belirlenen kriterlere göre uzman mühendisler tarafından farklı senaryolar çerçevesinde fonksiyon testleri yapılarak, sistemlerin doğru şekilde çalışır halde teslim işlemi gerçekleştirilir. Uluslararası kuruluşlarca onaylanmış test senaryoları; sistemlerin yalnızca fonksiyonlarını değil, yangın anında sistemin çalışmasını engelleyecek ihtimalleri de kapsamaktadır.

Yangın algılama ve söndürme sistemlerinin fonksiyonlarını tam olarak yerine getirebilmesi için, standartları ilgili kurumlarca ve üretici firmalarca belirlenmiş prosedürlerle periyodik olarak bakımlarının yapılması gerekmektedir. Birbirleriyle etkileşimli olarak çalışan kompleks sistemlerde en ufak bir parçada çıkabilecek arıza, yıpranma vb. tüm sistemin doğru çalışmasına engel olacaktır. Endüstriyel tesislerde gerek firmamız tarafından kurulmuş, gerekse farklı firmalar tarafından farkı ürünlerle kurulmuş olan yangın algılama ve söndürme sistemlerinin uzun yıllar sorunsuz ve verimli bir şekilde çalışabilmesi NFPA 25, TS EN 12845 ve TS CEN/TS 54-14 uygun olarak uygun takvim ve raporlamalar çerçevesinde periyodik bakım, gerektiği hallerde tamir ve/veya parça değişme işlemleri, test, iyileştirme konusunda kontrat bazlı hizmet verilmektedir.

Periyodik Bakım

Projelendirme ve Danışmanlık

Yangın algılama ve korunma sistemlerini projelendirmede uluslararası tecrübeli uzman mühendis kadrosuyla, projeler saha uygulamasına uygun şekilde hazırlanır.

Her aşamada gerçekleştirilen çalışmalar şirketin bilgisayar sisteminde düzenli olarak arşivlenir.

Proje çalışmalarını hızlı ve zamanında tamamlamak için proje yönetim sistemi modülü içeren yazılımları kullanılır. Uluslararası standartlardaki kontrol listeleriyle tüm çalışmalar denetlenir, hatasız projelerin oluşturulması sağlananır.

Ulusal ve uluslararası standartlara göre tesislerin risk gruplarının belirlenmesi, belirlenen risk gruplarına göre uygun sistemin uygun ürünlerle tasarlanması, yangın senaryolarının oluşturulması ve yangına karşı alınabilecek diğer önlemler, montaj ve uygulama sırasında uzman mühendis kadromuzun denetim hizmetleri, test, devreye alma konularında en gelişmiş kontrol listeleri ile raporlama, kurulum sonrası periyodik teknik bakım ve servis hizmetleri konusunda danışmanlık hizmeti sunulur.