Please reload

Son Yazilar

Birden fazla Gaz Algılama Teknolojisi Kullanılarak, Koruma Alanının Arttırılması ve Riskin Azaltılması Mümkün mü?

GİRİŞ

Birden fazla gaz algılama teknolojilerin dikkatlice seçilmesi, ağır çalışma şartları içeren ve tehlikeli bölgelerde oluşabilecek gaz sızıntıları ve yangınları azaltmada en yüksek seviye korumayı sağlayacaktır. Bu makale, detaylı risk ve tehlike analizlerinin, en iyi teknolojilerin seçiminin

 

, uygulama sonrası istenilen algılama alanın sağlanmasının ve işletmenin ve insanların güvenli bir şekilde korunmasının önemi hakkında açıklamalarda bulunmaktadır.

GENEL BİLGİ

U.K. Health and Safety Executive (Health and Safety Executive Offshore Information Sheet No. 10/2008 - Fire and explosion hazards in offshore gas turbines)’e göre, her dört gaz sızıntısında

 

n biri algılanamamaktadır. Gaz sızıntısı bir patlama veya yangının ön koşulu olacağı için; gaz sızıntısını algılamak, tehlikeli bir ortam için oluşturulmuş savunma hattının başında gelir.

Bununla birlikte, gaz sızıntılarının kaynağını öngörmek çoğu zaman zordur. Değişen çevre koşulları (rüzgar, yağmur vs.) ve uygulama faktörlerinden (mekanizma, borulama vs.) dolayı, gaz sızıntısını algılamak zorlayıcı bir süreç olabilir. Bu tür çevresel ve durumsal faktörler; gaz kaynağının fazla olması, yanıcı ve zehirli gaz algılama teknolojisinin seçiminde ve cihaz yerleşiminde başlıca rol oynar.

Yanıcı ve zehirli gaz algılama teknolojilerinin üç ana türünden (noktasal, ışın tipi, akustik) her birinin, çevresel ve uygulama faktörlerine göre avantajları ve sınırlamaları vardır. Bu yüzden en uygun çözüm, birden fazla teknolojinin kullanımına bağlı olabilir.

 

GAZ ALGILAMA TEKNOLOJİSİ TÜRLERİ

Noktasal Tip Gaz Dedektörleri zehirli ve yanıcı gazları elektrokimyasal hücre, katalitik, kızılötesi veya NTMOS teknolojisi ile algılar. Dedektör, bulunduğu noktadaki gaz yoğunluğunu ölçerek, değerleri yüzde olarak (LFL, PPM) okur. Dedektörlerin gaz dumanının içinde olması gereksiniminden dolayı performansları, aşağıda gösterilen resimlerdeki gibi sınırlanabilir.

 

Det-Tronics bünyesinde bulunan noktasal tip zehirli ve yanıcı gaz dedektörlerinden iki tanesi aşağıda bulunmaktadır.

 

 

 

Pointwatch Eclipse® Kızılötesi Hidrokarbon Gaz Dedektörü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GT3000 Elektrokimyasal Zehirli Gaz Dedektörü

 

 

 

 

 

 

 

 

Işın Tipi Gaz Dedektörleri kızılötesi teknolojisini kullanarak, iki nokta arası 120 metrenin üzeri hattaki yanıcı hidrokarbon gaz yoğunluğunu aralıksız gözlemler. Dedektörlerin gaz dumanının içinde olmaları gerekmez ancak dumanın ışın hattında olması gerekir.

 

 

Bu teknoloji, büyük gaz bulutlarının çevresel izlenebilmesi için mükemmeldir ve büyük, açık alanlarda ideal koruma sağlaması açısından noktasal tip detektörlere göre daha uygundur.

 

Det-Tronics’in yeni nesil FlexSight™ LS2000 Kızılötesi Işın Tipi Gaz Dedektörü, kızılötesi ışın tipi

 

gaz dedektörlerinde gelişmiş bakış açısı (±0.8 derece), gelişmiş muhafaza tasarımı, basitleştirilmiş montaj ve hizalama toleransı ile standartları yeniden belirler.

 

 

 

Akustik Gaz Dedektörleri, özgün ses “parmak izlerini” algılayan temassız gaz dedektör teknolojisi ve yüksek basınçlı gaz sızıntı tehlikesi olan yerlerde kullanımı idealdir. Bu dedektörler ağır koşullu açık hava uygulamalarında, insansız uygulamalarda ve yüksek sıcaklık içeren ortamlarda kullanılabilir ve sistem, yağmurdan ve rüzgardan etkilenmez.

 

 

FlexSonic® Akustik Gaz Sızıntısı Dedektörü, ultrasonik spektrumda 24 farklı frekans bandını analiz eder ve çevresel diğer sesleri göz ardı ederek, gaz sızıntısının sesini algılar.

 

DEDEKTÖRLERİN YERLEŞİMİ

Alev ve gaz dedektörlerinin uygun olarak yerleşimi en az, tehlikenin etkisinin azaltılmasında kullanılan teknolojiler kadar önemlidir. 3 boyutlu haritalama gibi teknolojiler sayesinde algılanmayan bölgeleri tanımlamak, koruma alanını maksimuma çıkarmak ve nihayetinde yüksek tehlikeli uygulama alanlarındaki riski azaltmak mümkündür.

Algılanmayan bölgeler şunlar olabilir:

  • Koruma alanına girmeyen kör noktalar

  • Yüksek riskli bölgelerde koruma alanı yetersizliği

  • Dedektörlerin bakış açısı engeli

Det-Tronics 3D Alev & Gaz Haritalama yazılımı, onaylanmış teknoloji ve Det-Tronics uzmanlığına dayanarak, gelişmiş koruma ve yükseltilmiş güvenlik seviyesi sağlar.

 

ÖZET

Çevresel ve durumsal faktörlerden dolayı, bütün gaz dedektörü teknolojilerinin gerçek uygulamalarda performanslarının düşebildiği bilinen bir gerçektir. Uygulamada sadece tek bir gaz algılama teknolojisi ile tasarlandığı zaman, mal ve can güvenliğindeki riskler yeteri kadar azaltılamayabilir. Gerçek çözüm, birden fazla türde gaz algılama teknolojisinin en uygun biçimde konumlandırılması olabilir. Değişik teknolojileri birleştirmek ve konumlandırmalarını, verimliliklerini maksimum olacak şekilde yapmak, tehlikenin etkisini azaltmayı sağlayabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please reload